Håller samtal om både text och liv

1:51 min

Redaktionen Antal som har säte i Göteborg driver en tidning med en något annorlunda struktur. Syftet är inte en kommersiell eller litterär standard, utan texterna i sig och samtalen kring dem och texterna skrivs av kvinnor utan hem.

Antalredaktionen gör som en vanlig redaktion, tidning, men idéen bygger inte på nyhetsförmedling, politiskt budskap eller att sälja lösnummer. Nej, istället handlar det om processen. Tillsammans med sina skribenter sitter dem i textsamtal och pratar om texterna, dess form och innehåll.

– Det är ganska nära inpå livet. Man pratar både om vad man skriver, hur man skriver och vad man skriver om. Om sitt eget liv och berättande om sitt eget liv, säger en av redaktörerna Mathilda Frykberg.

Tidningarna som de gör kommer från två olika skribentgrupper. Delvis från personer som själva söker sig till redaktionen. Det kan vara vem som helst även om det än så länge uteslutande har kommit kvinnor. Den andra gruppen är del i en uppsökande verksamhet och ett samarbete med Huldas hus i Göteborg, en mötesplats som ger stöd till kvinnor som saknar fast boende. Tillsammans med skribenter från Huldas hus har Antal släppt fyra tidningar. Inger Cervin har skrivit i samtliga.

– Jag har utvecklat mig något enormt i min själ, mitt tänk. Jag gick en författarkurs och det är ingenting mot vad Amanda (Amanda Frövenholt en av redaktörerna) har gett mig och det vet hon inte om själv, säger Inger Cervin, som också skriver i nya tidningen som har release idag.

För Inger Cervin har skrivandet funnits med sedan barndomen och utöver vikten med textsamtalen och att få jobba med sig själv och sitt skrivande är faktumet att texterna publiceras viktig.

– Jag känner att wow här har jag fått ihop någonting. Det vill jag ge ut, jag vill ge utav mig själv. Då känner jag en stor tillfredställelse. Jag känner nästan kärlek i mig till det. Orden är väldigt viktiga om man använder dem på rätt sätt. Ord ska man vara väldigt rädd om och inte misshandla, det är nästan heligt för mig, säger Inger Cervin.

Amanda Frövenholt berättar att hon tycker att Inger Cervin formulerar sig fint kring vikten av inte bara skriva utan också att få publicera sig. Hon lyfter också vad skrivandet kan ge en.

– Att du får höra dig själv berätta din egen berättelse på ditt sätt, säger Amanda Frövenholt

– Jag håller med om det men också att skrivandet för vissa kan vara ett sätt att reda i sin egen tanke om den är rörig. Att det också kan en funktion att återberätta i sig själv för att skärpa sin egen identitet eller livsberättelse, säger Mathilda Frykberg.