Skola kritiseras efter att elev kränktes

Trots att personalen på en skola i Tranås kände till att en elev kränktes av andra elever så informerades aldrig skolans rektor.

Personalen på skolan nöjde sig med att ha den kränkta eleven och antagonisten under uppsikt i några veckor och utredningen dokumenterades aldrig, enligt Tranåsskolans svar till Barn- och elevombudet.

Rektorn fick reda på händelsen först i samband med att anmälan till Barn- och elevombudet gjordes.

Skolan måste nu se över sina rutiner.