Kritik mot att fackmöten inte får hållas på arbetsplatser

0:58 min

Under den pågående avtalskonflikten inom byggbranchen får inte fackliga organisationer komma in på arbetsplatser för att informera sina medlemmar. Mötena får nu hållas annorstädes och detta har retat upp Byggnads.

Istället för att hålla fackmöten inne på arbetsplatsen får medlemmarna information utanför grindarna.

– Man blir ju frustrerad. Att bli utstängda från arbetsplatsen är inte acceptabelt! säger Tony Kyrk när P4 Värmland träffar honom utanför ett av NCC:s byggen i Karlstad.

Konflikten handlar enligt Tony Kyrk om lönerörelsen, men också om ordning och reda på byggplatser samt frågor kring jämställdhet och mångfald.

Golvläggaren Håkan Karlsson är en av dem som berörs av konflikten. Och han har förståelse för att de fackliga mötena får hållas utanför arbetsplatsen.

– Normalt sett är ju facket välkommet på arbetsplatsen, men nu är det ju konflikt. Det är ju två parter i detta och då tycker väl arbetsgivaren att man får lösa sina möten utanför arbetstid, säger Håkan Karlsson.

P4 Värmland har sökt NCC för en kommentar men inte lyckats.