Fler och bättre familjehem om kommunerna samarbetar

1:12 min

Det råder brist på familjehem och det är svårt för kommunerna att hinna rekrytera och utbilda familjehemmen. Nu föreslås en gemensam familjehemsvård för alla länets sju kommuner.

Har du funderat på att bli familjehem? Vad avgjorde ditt beslut? Berätta i kommenteringen!

Förslaget går ut på att man skulle ha en länsgemensam enhet för att rekrytera, utbilda och handleda familjehemmen.

Det här är något som tar mycket tid och som särskilt de små kommunerna har svårt att hinna med.

Även när familjehemmet står klart så återstår arbete för kommunerna. Man ska godkänna placeringen av barnet på nytt var sjätte månad. Kommunen ska också handleda familjehemmet och kunna ge stöd när problem inträffar.

Det är här vi brister i att ge familjehemmet stöd under tiden och vi tänker att en sån här gemensam enhet skulle kunna göra det bättre

Anströmningen av ensamkommande flyktingbarn har gjort bristen på familjehem ännu större men även tidigare hade de flesta kommuner brist på familjehem.

Nu är det ovanligt många som ansöker om att få bli familjehem men det är i genomsnitt bara en av tio som blir godkända.

Vanliga anledningar till att man inte får bli familjehem är att man inte är eniga om det i familjen eller att det finns obetalda skulder.

Mer om det här i P4 Västernorrlands sändningar under dagen.