نام برخی از مسئولان درجه اول سیاسی دولت پیشین در فهرست تقلب مالیاتی

1:55 min

افشای فرار ثروتمندان سوئد و کشورهای دیگراز پرداخت مالیات که با عنوان «اسناد پاناما» درچندهفته اخیر منتشرشده، نام شمارهرچه بیشتری از مسئولان درجه اول سیاسی در دولت پیشین سوئد را مطرح ساخته‌است.

 افشای این تقلب، پیآمدهای گسترده‌ای داشته که برای نمونه می‌توان به اعلام کناره‌گیری نخست‌وزیرایسلند پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم آن کشوراشاره کرد. این تقلب مالیاتی که پرسش بزرگی را درسطح جهان ایجادکرده، توسط ژورنالیست‌هایی از کشورهای مختلف افشاشده و بسیاری از چهره‌های مشهور سیاسی، ورزشی، هنری و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. این تقلب درسوئد توسط برنامه‌ تلویزیونی «ماموریت: کند و کاو» (Uppdrag Granskning) به مردم معرفی خواهدشد. این برنامه امشب درساعت ٢٠ از شبکه اول تلویزیون سوئد پخش می‌شود.


به گزارش تلویزیون سوئد، یکی ازمواردی که دراین برنامه مطرح می‌شود، تلاش دوتن از مدیران ارشد اداره مالیات در باخبرکردن فرانک بلفراگ (Frank Belfrage)، معاون وزیرامور خارجه دردولت پیشین ازتلاش این برنامه برای اطلاع از حساب‌های بانکی او در خارج کشوراست. یک مورد دیگر، مشارکت بانک نوردیا دراین ‌گونه تقلب‌ها با دادن وام میلیاردی به یکی از ثروتمندان نزدیک به رئیس‌جمهور ازبکستان برای احداث یک مجتمع اداری بسیاربزرگ درمسکو است. این وام از طریق افراد دیگری که دارای حساب‌هایی به نام «صندوق پستی» در کشورهای معروف به بهشت مالیاتی هستند به این ثروتمند پرداخت شده است. کمک بانک نوردیا به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات، با بازکردن حساب‌های معروف به صندوق پستی در بهشت‌های مالیاتی نیز پیش ازاین افشاشده بود.


برنامه «ماموریت: کند و کاو» از سه هفته پیش، اطلاعات درمورد سیاستمداران، مدیران و ملاکان ثروتمند را که خواستار اصلاح مالیاتی خود از اداره مالیات شده‌اند، مورد کند و کاو قرارداده‌است. اصلاح مالیاتی درمواردی انجام می‌شود که کسانی که دارایی‌هایی درخارج کشوردارند و مالیات آنهارا نپرداخته‌اند، برای جلوگیری ازجریمه یا محاکمه شدن، از اداره مالیات درخواست بررسی مجدد وضعیت مالیاتی خود را برای تصفیه حساب می‌کنند. بررسی ۹٠٠٠ پرونده دراین مورد که تاکنون اداره مالیات درباره آنها تصمیم‌گیری کرده نشان می‌دهد که ثروتمندان سوئدی با پنهان کردن صدها میلیون کرون در حساب‌های مخفی و شرکت‌های ناشناس درخارج کشور، از پرداخت مالیات خودداری کرده‌اند. درمیان آنها نام فرانک بلفراگ که به مدت ۸ سال معاونت کارل بیلت، وزیرامورخارجه در دولت اتحادبورژوایی را به عهده داشت نیز دیده می‌شود. نه خود او و نه وکیلِ مالیاتی‌اش حاضر به گفتگو دراین مورد با تلویزیون سوئد نشده‌اند.