Niklas Rådströms "En Marialegend" - sorglig och rasande historia

2:45 min

Sedan debuten som lyriker 1975 har Niklas Rådström även skrivit romaner, pjäser, libretton och filmmanus. I sin nya roman "En Marialegend" är - som många gånger tidigare - frågan om livets mening central. 

Niklas Rådströms roman rymmer tre olika historier som trots att de utspelar sig i olika tider och i olika världsdelar ändå hänger samman. Det är målarmästern Cranach i 1500-talets Wittenberg, han är vän till Martin Luther och han ser kriget närma sig staden och är beredd till stora eftergifter för att Karl V ska skona Wittenberg.

En målning av Cranach, som föreställer Maria som möter sitt knubbiga kerub-barns blick med oändlig ömhet, hamnar 500 år senare på museum i New York där en museiintendent har en nyss avliden kollega vars systerson är läkare och befinner sig i Afrika där ett våldsamt inbördeskrig pågår. En av de drabbade i detta krig är en ung kvinna som lämnats att dö sedan hennes man mördats och en grupp barnsoldater har utsatt henne för gruppvåldtäkt.

Rådström skriver:

”Krig efter krig har bytt av varandra med en sådan enveten regelbundenhet att freden endast tycks vara den korta tid då timglaset vänds för slagfältens offer att åter börja falla.”

Timglaset är något Niklas Rådström återkommit till i sitt skrivande genom åren, vår tid är utmätt, vad gör vi av den?

"En Marialegend" är en sorglig historia, eller rasande för den delen, men den berättas inte i affekt med stora åtbörder, utan snarare lågmält, med en luttrad visshet, en sådan visshet som kunskap om historien och om människans roll i den, kan ge och som Rådström besitter.

Hans vilja att försöka förstå meningen med skapelsen och livet återspeglas även i denna bok, och med sitt vackra språk är detta bokens uppmaning: se människan och skynda dig, innan ögonblicket försvinner.

"En Marialegend" är inte bara dystopisk, den är också en historia som gör det ofullkomliga och grymma lika synligt som det fullkomliga och vackra. Resultatet är starkt berörande. 

Han skriver: ”Skönheten är allt, världens enda mening – men mot förstörelsens krafter saknar den allt försvar. Några ovarsamma steg bara, och så ligger det som nyss var växande och väldoftande i tystnad och förruttnelse”.

Detta är Rådströms uppmaning till oss alla, mer aktuell än någonsin: skydda det vackra!