Mångfalden bland butikerna riskerar att utarmas

2:16 min

P4 Göteborg har de senaste dagarna rapporterat om de höga hyrorna på Frölunda Torg. Catharina Törn, lektor i kulturstudier på Göteborgs universitet har forskat på ämnet.
- Konsekvensen blir att hyrorna höjs, säger hon.

P4 Göteborg har i en serie berättat om hur de höga hyrorna får handlare att lämna Frölunda Torg. Skandia Fastigheter säger att man följer marknadshyrorna.

Catharina Törn, lektor i kulturstudier på Göteborgs universitet, som forskat i ämnet, berättar att staden riskterar att utarmas.

- Det som vi har tittat på är hur staden börjar samverka med privata aktörer och hur fastighetsägarna får en väldigt betydelsefull roll. De äger byggnaderna som står här, säger Catharina Thörn.

Processen med höjda hyror kommer vi få se mer av säger hon.

- Nu har vi inte tittat specifikt på Frölunda men det man kan säga om just Frölunda är att det pekats ut som ett utvecklingsområde där det ska bli mer attraktivt. Satsningen där var ett försök för att få in en ny publik.

Satsningen har fått konsekvenser.

- Man skapar tydligare profil- och livsstilsbutiker och drar in en annan grupp människor. Det här kommer vi få se mycket mer utav. Konsekvensen är att mångfalden i city blir utarmad.