Så här gjorde vi granskningen om brandskyddet

Tillsammans har tolv P4-kanaler granskat räddningstjänstens senaste tillsynsprotokoll enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) gällande asylboenden och HVB-hem i cirka 75 kommuner.

300 boenden har granskats:

Totalt har vi granskat protokoll från drygt 300 boenden varav fler än 180 hade så allvarliga brister att räddningstjänsten ställde krav på att de ska åtgärdas snarast eller senast ett visst datum.

Över 800 sådana allvarliga brister har kommit fram i granskningen och det finns mängder av exempel på boenden där en brand skulle ha kunnat bli ödesdiger för de som bor där.

I många fall har bristerna åtgärdats efter räddningstjänstens tillsyn, men det finns också boenden där bristerna finns kvar.

Definition av allvarliga brister:

Med allvarlig brist menar vi en anmärkning som räddningstjänsten påtalat i ett tillsynsprotokoll som är så allvarlig att räddningstjänsten ställer krav på att den ska åtgärdas snarast eller före ett visst datum.