Kommuner dåliga på att stötta familjehem

1:07 min

De privata företagen är bättre på att ge stöd och hjälp till sina familjehem än vad kommunerna är. Det säger Pirjo med 25 års erfarenhet som familjehem.

Pirjo Linna har varit familjehem både direkt mot kommuner men också mot några privata företag och hon tycker att de privata företagen är bättre på handledning och att stötta sina familjehem när det uppstår svårigheter kring barnet eller ungdomen som man har hand om. De kan ställa upp dygnet om för de har mer resurser.

Det händer mycket saker under dygnets timmar. Det kan handla om prostitution, droger, sexuella övergrepp och mycket rymningar.

Pirjo har erfarenhet av ungdomar med problem med droger och kriminalitet. Även psykiatriska diagnoser är vanliga och ibland är problemet att det inte finns diagnoser, säger hon. 

Hon avråder ingen från att bli familjehem, men säger att den som är intresserad bör ta reda på vad som gäller för det är inte alltid man får all information.

Innan man blir familjehem ska man ta reda på vad som gäller, till exempel ekonomiskt när man förlorar a-kassa och pension. Jag fick min lägenhet sönderslagen men fick ingenting på försäkringen eftersom jag själv gett nyckeln till den som gjorde det. Kommunen ville inte heller betala