Suzanne Osten vinner striden om åldersgränsen

2:38 min

Förvaltningsrätten ger regissören Suzanne Osten och filmbolaget Triart rätt om filmen "Flickan, mamman och demonerna".

När Kulturnytt får tag på Suzanne Osten är hon lättad över dagens dom, som alltså innebär att filmen blir tillåten för barn över 11 år att se på egen hand och för yngre barn att se tillsammans med en vuxen.

– Det är tänkt att den ska vara för vuxna och barn tillsammans, säger Suzanne Osten. Det var därför jag blev så chockad när den blev barnförbjuden.

Det var för ungefär en månad sedan som Statens medieråd beslutade att filmen skulle ha 15-årsgräns, vilket regissören Suzanne Osten opponerade sig mot.

Statens medieråd motiverade beslutet med att filmen kretsar kring självmord, psykisk sjukdom och har en skrämmande stämning. De menade också att mammans sjukdomstillstånd och flickans utsatthet är mycket realistiskt skildrat vilket kan öka identifikationen för barn.

Filmbolaget, TriArt Film AB, förde i rätten fram att Statens medieråds beslut bygger på en ofullständig beskrivning av filmens teman och hur barn förväntas och faktiskt har reagerat på filmen. Bolaget menar också att filmen har trygga och lyckliga scener som balanserar de mer skrämmande delarna.

Filmen visades för Förvaltningsrättens ledamöter, som bedömer att filmen innehåller vissa skrämmande scener men att huvudkaraktären - flickan - visar stor kompetens att klara den svåra situation hon befinner sig. Enligt Förvaltningsrättens mening kan filmen, genom sambandet med de ljusare scenerna, stärka barn i utsatta situationer och ge mer kunskap om vårt samhälle. Därför får filmen nu 11-årsgräns.

Johan Karlsson är verksamhetsansvarig för filmgranskningen på Statens Medieråd.

– Vi kommer börja med att läsa domen, sen ska vi ta ett beslut om vi ska överklaga till kammarrätten, säger han.

Och om det skulle bli en fortsatt rättsprocess inför premiären 15 april, så tänker inte heller Suzanne Osten ge upp.

– Jag ger mig aldrig på den här punkten, säger hon.