Pengapott ska ge fler aktiviteter för sommarlovslediga i Vimmerby

1:23 min

Lokala föreningar och organisationer i Vimmerby kan ansöka om pengar från kommunen för att ordna egna sommarlovsaktiviteter. Något som ska bredda utbudet.

I ett försök att få mer spridning på aktiviteterna på sommarlovet i Vimmerby finns det nu möjlighet för alla lokala föreningar och organisationer att ansöka om pengar från kommunen för att själva ordna aktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

– Tidigare så har vi stått för sommaraktiviteterna själva, med vår personal som förstås inte är så många, säger Anders Degerman, enhetschef för folkhälsa och ungdomsverksamheten i Vimmerby kommun.

Nu har kommunen i stället avsatt pengar, som tillsammans med regeringens så kallade sommarlovsstöd uppgår till drygt 300 000 kronor. Pengar som nu alltså kan sökas av i stort sett vilken förening eller organisation som helst.

– Jag tänker att det kan vara alla möjliga organisationer. Idrottsföreningar, kulturföreningar, sociala föreningar, jag tänker i stort sett alla möjliga föreningar här.

Hur går detta ihop med att kommunen sedan tidigare står inför att skära ner på sina kostnader?

– Det här är dels en pott som vi haft och tidigare använt till ett kollo, men då var det riktat till en viss målgrupp, barn framförallt på lågstadiet – en förhållandevis dyr verksamhet. De pengarna använder vi tillsammans med det statliga stödet som alla kommuner kan rekvirera.

Den som vill vara med och ordna sommarlovsaktiviteter har nu till och med den 8 maj på sig att skicka in en ansökan.