Pengarna på väg ta slut för Northlands konkursbo

1:00 min

Pengarna är på väg att ta slut för Northlands konkursbo. Konkursförvaltaren skriver nu till länsstyrelsen och begär att i förtid få använda de 29 miljoner kronor som i en bankgaranti avsatts för efterbehandling av Kaunisvaaragruvan.

Pengarna behövs för att bekosta löpande miljöåtgärder som bland annat ska förhindra risken för ett dammhaveri med stora konsekvenser för miljön.

Northlands konkursbo har ansvaret för att den vilande gruvan i Kaunisvaara inte ska orsaka miljöproblem, och det sker bland annat genom löpande kontroller av processvattendammen, sandmagasin och klarningsbassängen.

Miljöåtgärderna kostar konkursboet cirka 1,5 miljoner kronor i månaden, ungefär hälften av de totala driftskostnaderna för den vilande gruvan.

Boets likvida tillgångar, alltså kontanter är nu på väg att ta slut, omkring månadskiftet maj-juni är kassan tömd, framgår det av ett brev till länsstyrelsen från konkursförvaltaren, advokat Hans Andersson.

I brevet begär han att konkursboet i förtid ska få börja använda de nästan 30 miljoner kronor som avsatts för efterbehandling av gruvan, pengar som alltså är öronmärkta för att säkra att gruvan inte orsakar miljöproblem efter att den stängts.

Konkursförvaltaren vill alltså använda de pengarna redan nu, trots att gruvan ännu inte lagts ned.

Länsstyrelsen kommer inom kort att fatta beslut om konkursboet ska få börja använda bankgarantins 30 miljoner kronor.