Stor protest mot skolnedläggning

1:44 min

200 personer samlades i Tärendö i går kväll till ett möte om nedläggningarna av byaskolor i Tärendö och Junosuando.

Erling Fredriksson är med i en av föräldragrupperna, och han tycker att det är obegripligt att sätta in besparingar som gör att byn skadas.

– I det här läget så kanske man pratar om en besparing på sju, åttahundratusen för Tärendö skola, att väga den besparingen mot att en by kommer att dö på sikt, det är helt obegripligt för oss. Det är att spara sig fattig, säger Erling Fredriksson.

Missnöjet är stort i byarna runt Pajala efter att fullmäktige i höstas beslutade att spara pengar – bland annat genom att lägga ner byaskolor.

Bybor från Tärendö och Junosuando har gått med i Socialdemokraterna i Pajala för att riva upp fullmäktiges beslut.

Maja Mella, ordförande för Liberalerna, vill se en omprövning av nedläggningsbeslutet. Hon tycker, precis som föräldrarna, att beslutsunderlaget är bristfälligt.

– Jag har reagerat starkt på att vi inte har fått fram alla uppgifter på en gång, att det inte har funnits fullständiga konsekvensanalyser, och att det inte har funnits transparens i själva processen.

Evgeny Krakov, är ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Han medger att underlagen till viss del varit ofullständiga, men uppger att besparingarna är riktiga. Det är nu upp till kommunfullmäktige att ta det slutgiltiga beslutet.

– Beslutet gäller tills något annat är taget.

Vad kan det vara?

– Ja, om kommunfullmäktige väljer att ta ett annat beslut, det är ju dom som har det sista ordet i det.

Vad tror du om det?

– Jag gissar ingenting.