Polisutredning om upphandling av Gotlandsbolagets skärgårdstrafik nedlagd

Förundersökningen mot en chefstjänsteman vid Stockholms läns landsting, som polisanmälts i förbindelse med upphandlingen av sjötrafiken i Stockholms skärgård, har lagts ned.


I februari i år meddelade Gotlandsbolaget att man köpt majoriteten av aktierna i TRSM Group - det bolag som vunnit upphandlingen.

Den polisanmälda tjänstemannen anklagades för att ha informerat TRSM om vilken nivå man skulle lägga sitt anbud på, för att vinna upphandlingen. Men enligt åklagaren saknas det anledning "att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats."

Upphandlingen har även överklagats till förvaltningsrätten - och det ärendet har ännu inte avgjorts.