Antalet cancersjuka väntas fördubblas

1:44 min

Sverige står inför stora utmaningar när antalet cancersjuka patienter kommer att fördubblas år 2040. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden i en ny rapport.

Sverige står inför stora utmaningar när antalet cancersjuka patienter kommer att fördubblas år 2040. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i samarbete med Cancerfondens prognos i en ny rapport.

Det betyder att den svenska sjukvården som redan idag brottas med långa väntetiderna och en jämlik vård står inför stora utmaningar, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

– Ja det finns brister redan idag inom den  förbyggande vården, för att det inte värderas tillräckligt högt. Vi vet att det finns enkla saker som skulle kunna göras men som inte görs. Det är ett exempel på en brist som finns idag. En annan brist är att vi har flaskhalsar genom att det saknas vissa yrkeskategorier inom cancervården. Det finns en brist på patologer, specialistsjuksköterskor. Regeringen har ett pågående arbete för att komma till rätta med en del av kompetensförsörjningen.

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Cancerfondens prognos visar att inom två decennier kommer fler drabbas av cancer eftersom vi är fler som blir äldre men också på brister i våra levnadsvanor.

Till exempel ökar hud- och lungcancer hos kvinnor. Och prostatacancer är fortsatt den vanligaste cancersjukdomen.

En av utmaningarna kommer framöver att vara att sprida kunskaper om hur vi kan förbättra våra levnadsvanor, säger folkhälso- och sjukvårdsminister, Gabriel Wikström.

– Det är just det förebyggande arbetet som är en av nycklarna i detta tillsammans med naturligtvis att göra effektiviseringar inom vården.

Ett ökat samarbete mellan Landstingen och se till att det finns tillräckligt med utbildad personal, det kommer att vara avgörande för utvecklingen de kommande åren, säger folkhälso- och sjukvårdsministern.

– Vid sidan av att man varnar för att man kommer att få se en stor ökning av cancerfallen och kostnaderna så tycker jag ändå att det viktigaste är att man kan framhålla att det finns hopp. Om vi gör rätt saker genom att jobba mer förebyggande och genom att effektivisera och genom att satsa mer på forskning då kan v i faktiskt stävja en stor del av den här utvecklingen, säger folkhälso- och sjukvårdsminister, Gabriel Wikström.