Ny forskning om regn kan förbättra klimatmodeller

1:26 min

När dagens klimatmodeller används för att analysera hur nederbörd har sett ut bakåt i tiden, verkar det finnas viss osäkerhet.

Det är den svenske klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist som med en forskargrupp studerat nederbördsskillnader på norra halvklotet det senaste årtusendet. Främst tittade de på Europa, Nordamerika och Kina.

De har bland annat samlat in data från exempelvis sjösediment och droppstenar, som kan påverkas av olika mängder nederbörd. Detta eftersom traditionella nederbördsmätningar så långt tillbaka i tiden inte finns.

Forskarna upptäckte då att det finns en viss osäkerhet i de nuvarande klimatmodellerna när handlar om att simulera hur nederbörd har varierat bakåt i tiden, framför allt under 1900-talet.

Däremot är modellerna bättre på att bekräfta de temperaturer som uppmättes under det här århundradet, som är det varmaste århundradet på minst 1000 år.

Det kan dessutom vara så att de förändringar i nederbörd som modellerna i nuläget förutspår ännu inte har inträffat.

Vitsen är att sätta in dagens klimat i ett större perspektiv för att kunna göra olika klimatmodeller.

Modellerna är tänkta att kunna förutspå olika typer av förändringar och förklara dagens klimat i den utsträckning det är möjligt.

Erik Kjellström på SMHI tycker att studien kan ses som ett användbart underlag både för fortsatt datainsamling, men också för att spetsa till nuvarande klimatmodeller.

– De visar att det finns en viss motsättning mellan dagens klimatmodeller och rekonstruktioner, framför allt under 1900-talet. Det får man försöka att ta fasta på och se vad vi kan förbättra. Både i modellerna men också för att ännu bättre kartlägga klimatet bakåt i tiden, säger han.

Referens: Fredrik Charpentier Ljungqvist et al. Northern Hemispere hydroclimate variability over the past twelve centuries. Nature, 2016. DOI: 10.1038/nature17418.