Suzanne Osten vinner striden om åldersgränsen

1:27 min

Förvaltningsrätten ger regissören Suzanne Osten och filmbolaget Triart rätt om filmen "Flickan, mamman och demonerna".

Statens medieråd beslutade för ungefär en månad sedan att filmen skulle ha 15-årsgräns, vilket regissören Suzanne Osten opponerade sig mot.

Statens medieråd motiverade beslutet med att filmen kretsar kring självmord, psykisk sjukdom och har en skrämmande stämning. De menade också att mammans sjukdomstillstånd och flickans utsatthet är mycket realistiskt skildrat vilket kan öka identifikationen för barn.

Filmbolaget, TriArt Film AB, förde i rätten fram att Statens medieråds beslut bygger på en ofullständig beskrivning av filmens teman och hur barn förväntas och faktiskt har reagerat på filmen. Bolaget menar också att filmen har trygga och lyckliga scener som balanserar de mer skrämmande delarna.

Filmen visades för Förvaltningsrättens ledamöter, som bedömer att filmen innehåller vissa skrämmande scener men att huvudkaraktären - flickan - visar stor kompetens att klara den svåra situation hon befinner sig. Enligt Förvaltningsrättens mening kan filmen, genom sambandet med de ljusare scenerna, stärka barn i utsatta situationer och ge mer kunskap om vårt samhälle. Därför får filmen nu 11-årsgräns.

Det är ännu oklart om Statens medieråd kommer att överklaga beslutet.