واکنش فعالان ایرانی درسوئد نسبت به اعدام‌ها درایران

5:01 min

درخواست از وزارت امورخارجه و نهادهای مسئول سوئد برای تاثیرگذاری برکاهش اعدام‌ها درایران، ازجمله خواست‌های فعالان حقوق‌بشری ایرانی و کمیته بین المللی علیه اعدام درایران است.
در ادامه این خبر، نقشه ای درمورد میزان اعدام ها در جهان قراردارد. با کلیک روی اعداد سیاه دراین نقشه، میزان اعدام در کشورهای مختلف را می بینید. اعداد قرمز، کشورهایی هستند که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده اند.
اگر دراین صفحه نقشه ای نمی بینید، صفحه را یک بار دیگر بارگذاری (refresh) کنید.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل، امنستی درمورد اعدام‌ها درجهان، نشان دهنده‌ی افزایش اعدام‌ها به ویژه درکشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و پاکستان است. درمخالفت با این اعدام‌ها و نیز تلاش برای توقف و لغو اعدام به ویژه درایران، فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که ازجمله می‌توان به اقدامات کمیته بین المللی علیه اعدام درایران اشاره کرد که دفتر مرکزی آن در آلمان است و دفتری نیز درسوئد و کشورهای دیگر اروپا دارد. دفتر این کمیته در سوئد به گفته‌ی هرمز رها، مسئول آن، باتوجه به آماری که امنستی و سازمان ملل از میزان اعدام‌ها درایران منتشرمی‌کنند یا خود از داخل ایران تهیه‌ می‌کنند، اقدام به ازجمله برپایی تظاهرات اعتراضی و درخواست از وزارت امورخارجه برای پیگیری و اقدام دراین مورد می‌کنند. او درگفتگویی با بخش فارسی رادیوسوئد دراین مورد توضیحات بیشتری داده‌است.