Transporter av avlidna – en fråga för Konkurrensverket

1:40 min

Konkurrensverket kräver en redogörelse för hur det går till när Norrbottens läns landsting väljer vilka företag som ska utföra transporter av avlidna personer.

Begravningsentreprenören Mats Bodmark i Tärendö kontaktade Konkurrensverket i mitten av mars. Enligt honom kan det sammanlagt handla om inköp av bårtransporter för flera miljoner kronor årligen.  

– Det sker ingen upphandling av bårtransporter inom landstinget och det strider mot regelverket, säger Mats Bodmark.

Med anledning av anmälan kräver Konkurrensverket att landstinget redovisar hur inköpen av bårtransporter går till och varför de inte annonserats ut enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Det handlar om bårtransporter när någon avlider i hemmet eller om det ska vara obduktion av kroppen, i vårt fall transport till Luleå, säger Mats Bodmark.

Niklas Ranneberg, enhetschef vid upphandlingsenheten i Norrbottens läns landsting, säger att enheten precis har fått uppdraget att dra igång en upphandling för framtida bårtransporter.

– Vi har fått uppdrag att göra det men bakgrunden och hur det sett ut tidigare har jag inte kunskap om, säger han.

Landstingets upphandlingsjurist Erik Björklund uppger att de tidigare inköpen av bårtransporter inom landstinget måste utredas ytterligare, innan Konkurrensverket kan få svar.