Regionfrågan

Länets S-kongress kan avgöra regionfrågan

9:09 min

När socialdemokrater i Jämtlands län samlas till distriktskongress 16 april, kan de 150 ombuden komma att avgöra om länet ska ingå i en storregion med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Om en majoritet av de 150 ombuden säger ja, bedömer (S) regionrådet Ann-Marie Johansson att länet kan vara med i den nya storregionen redan från start - det vill säga från 1 januari 2019.