BORÅS

Utbrott av resistenta bakterier på äldreboende

1:40 min

I Borås har ett äldreboende haft ett utbrott av resistenta bakterier och flera boende har smittats. Sedan boendet såg över hygienrutinerna har ingen ny smitta upptäckts. 

– Det upptäcktes när en patient i början av januari behövde uppsöka sjukhusvård, säger Ann-Marie Lidberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Borås Stad.

På sjukhuset togs en odling som visade att personen bar på den resistenta hudbakterien MRSA. Ytterligare odlingar gjordes på äldreboendet och man upptäckte då att totalt fem personer som vårdats tillsammans smittats av samma bakterie. En av de avled senare men man kan inte säga om det berodde på bakterien eller på annan sjukdom.

Hur smittades de?

– Det är ingen som exakt kan säga, de här bakterierna är alltid med oss och vi är speciellt oroliga när det gäller äldre eller sjuka patienter. Det är troligt att de kan ha smittats från personalen till patienterna eller om patienterna har vistats nära varandra men det är inget som vi till hundra procent vet, säger Ann-Marie Lidberg.

Resistenta bakterier blir vanligare
Man har sedan dess smittspårat både personal och boende. Boendet har också utbildats och man har säkerställt att de hygienrutiner som finns också följs. Enligt biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland har ingen ny smitta upptäckts på en månad.

– De här bakterierna finns överallt i samhället, det är inte bara på äldreboenden. Men det är så att när man flyttar in på ett äldreboende så är man svagare och mer utsatt för smitta och ju fler personer som samlas på ett och samma ställe ju större risk är det att man blir smittad och definitivt om man behöver hjälp med sin vård, säger Ann-Marie Lidberg.

Hon tror att sådana här utbrott kan bli vanligare i framtiden.

– Det här kommer vi nog se flera gånger framöver, eftersom det är så spritt i Sverige.