Här är skylten som få begriper

Kunskapen om vad den här vägskylten betyder är dålig, enligt en ny undersökning.

Skylten kallas för gångfartsområde. Det är NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) som har frågat 500 bilister om vilken den högsta tillåtna hastighet är i gångfartsområde. Bara 20 procent bland de tillfrågade i gruppen 61 till 70 år visste svaret på frågan.

Högsta tillåtna hastighet är sju kilometer i timmen, vilket räknas som gångfart.

Att få vet vad skylten betyder ser NTF som oroväckande.

– Vi saknar tyvärr medel för att informera förare av bilar och cyklar om hur fort fordonen får framföras. NTF skulle kunna vara den kanal myndigheterna använder för att nå ut till fordonsförarna för att informera om både nya och gamla regler, säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.