Viltstängsel mest effektiva för att minska viltolyckor

1:52 min

Långa viltstängsel och möjligheter för djuren att passera under eller över vägen med jämna mellanrum är de mest effektiva åtgärderna för att minska viltolyckorna.

De slutsatserna dras i en färsk studie som bygger på en sammanställning av internationell forskning om hur viltolyckor förebyggs.

– Ja, det man kan se är att om man bara vill hindra djuren från att överhuvudtaget komma upp på vägen så räcker det inte att bygga ett kort stängsel för då går de till änden, säger Anders Sjölund som är nationell samordnare vid Trafikverket.

– Men det visar också att om en älg får mer än två-tre kilometer att gå så går den inte dit så att säga. Och då har den ju två val. Antingen att ge upp eller så tar den sig igenom stängslet eller över det. Så det betyder att man måste ha en passage efter i snitt var femte kilometer ungefär.

Studien som är en del av de europeiska vägtrafik-myndigheternas forskningssamarbete grundar sig på data från hundratals internationella studier om effekter av åtgärder för att minska viltolyckor. Framförallt Nordamerikansk forskning som ändå är värdefull för framtida insatser längs det svenska statliga vägnätet som för några år sedan hade 700 mil viltstängsel, menar Anders Sjölund vid Trafikverket.

– De har ju i princip samma djurgrupper som vi har som stora klövdjur. Så jag bedömer de här som användbara studier, menar Anders Sjölund.

Det sker omkring 45 000 viltolyckor i Sverige årligen som uppskattas kosta samhället mellan tre och fyra miljarder kronor. Och Anders Sjölund efterlyser trots de sammanställda internationella rönen mer forskning för just svenska förhållanden som kan vara på gång.

Sveriges lantbruksuniversitet satte nyligen sändare på 90 älgar i Norrbotten för att bland annat få svar på hur det största och ur trafiksäkerhetssynpunkt farligaste vilda djuret rör sig kring viltstängslen.

– Vi kommer förhoppningsvis kunna på sikt visa hur och när de passerar vägarna, så skulle man på sikt kunna ha fartgränser som är anpassade under dygnet när det är en större olycksrisk, förklarar Göran Ericsson, professor vid SLU.

Ungefär som man har nedsatta hastigheter vid skolor där det rör sig många barn visa tider på dygnet?

– Precis.