Chatt: Maria Persson Löfgren om situationen i Ingusjien

I dag sänder vi Maria Persson Löfgrens reportage från Ingusjien, där hon själv blev attackerad tidigare i år. Hon svarar på frågor om människorätts­läget och hennes upplevelser av den attack hon utsattes för.