Gymnasieelever i Sundsvall frågade ut Jan Björklund (L)

6:02 min

Fem gymnasieungdomar på samhällsprogrammet på Sundsvalls gymnasium fick chansen att ställa frågor direkt till Liberalernas partiledare Jan Björklund. 

Amanda Grahn, gymnasieelev: Vissa lärare menar att om man ska ha högsta betyg då ska man ha det på alla prov, inlämningar och skrivuppgifter. Medan andra menar att det räcker att ha högsta betyg en gång per betygskriterium. Vad är din uppfattning och hur ska lärarna tänka? 

Jan Björklund: Betyget ska spegla de kunskaper eleven har när betyget sätts. Det är en missuppfattning att betygen ska vara någon sorts summa av matematisk sammanläggning av enskilda prov. Betyget är en bedömning läraren ska göra av vilken nivå eleven ligger på samlat, där proven är en del av underlagen.

Cajsa Luthman, gymansieelev: Hur ska man göra läraryrket mer attraktivt?

Jan Björklund: Sedan ett antal år tillbaka ökar antalet sökande till lärarutbildningen kraftigt. Samtidigt tar det fem år att utbilda lärare så det syns ännu inte i skolväsendet. Vi införde en ny lärarutbildning sedan några år tillbaka. Det är högre krav, men det är bra att det är högre krav på lärarutbildningen. 

Oscar Rylander, gymnasieelev: Vad tyckte du själv om skolsystemet när du var ung och gick i skolan?

Jan Björklund: Jag hade rätt lätt för mig i skolan, å andra sidan var jag rätt lat. När jag tittar tillbaka tror jag att jag hade kunnat åstadkomma mer om det fanns mer krav på mig. 

Freja Jacobsson, gymnasieelev: Jag vet att många gymnasieelever som känner stor press inför skolan, tycker du att betygskriterierna är allt för höga?

Jan Björklund: Nej det tycker jag inte, jag är helt medveten att när man går trean på gymnasiet och vill ha bra betyg så känner man en press. För några elever kan den pressen bli för stor. I huvudsak ska jag ändå säga att det är bra att man känner en viss press när man går sista året i skolan.

William Kjellman, gymnasieelev: Det finska skolsystemet har bättre resultat än vad Sverige har. Vad beror det på och finns det något som Sverige skulle kunna lära sig av det?

Jan Björklund: En del är att man fäster stor vikt vid elevernas skolresultat tidigt i skolan. I Finland ger man betyg från unga år. Finland toppar ju de här undersökningarna i världen, och Sverige bara rasar i kunskapsmätningar. Det har mycket att göra med att de har kunskapsresultatet i fokus. Men det finns inget gratis sätt att lära sig utan man måste plugga och anstränga sig i skolan.