Växjö

Städupphandlingen klar för 69 skolor i Växjö

0:32 min

I eftermiddags blev upphandlingen av städningen på 69 förskolor och skolor i Växjö kommun klar. Vinnaren heter Förenade Service AB, förloraren ISS Facility Services.

ISS Facility Services tappar större delen av de Växjöskolor de städat innan. I den nya upphandlingen städar ISS bara fyra av skolorna. Istället är Förenade Service AB den stora vinnaren. De har tecknat som städentreprenör för 65 av skolorna.

De nya avtalen börjar gälla 1 augusti och varar i tre år. Värdet på upphandlingen beräknas till ca 20,8 miljoner kr per år.

– I princip alla upphandlingar av lokalvård i Sverige utvärderas enbart på lägsta pris men Växjö kommun har valt att inte göra så. Vår utvärdering har även beaktat referenser och personalens utbildning. Det var även anmärkningsvärt många – tio olika företag – som kom med anbud. Det tror vi hänger ihop med att vi inte enbart har fokuserat på priset den här gången, säger Anna Tenje (M), utbildningsnämndens ordförande.

– Vi har dessutom haft utökade kvalitetskrav i den här upphandlingen, förklarar Anna Tenje. Till exempel ska samtliga toaletter på skolorna städas två gånger om dagen, jämfört med en gång om dagen tidigare. Klassrummen ska städas tre gånger i veckan.

– Förskolorna ska städas efter klockan halv fyra varje dag, eftersom det är svårt att städa medan verksamheten är i full gång. Regelbundna kvalitetskontroller och även stickprovskontroller genomförs självklart. Vi förstärker också samarbetet mellan entreprenörerna, förvaltningen och kontaktpersonerna och cheferna på förskolorna och skolorna, fortsätter hon.

Något som också är nytt i upphandlingen som P4 Kronoberg rapporterat om under onsdagen, är möjligheten för kommunen att utkräva vite och att vid upprepade viten kunna häva avtalet.