Malmö

Hur skräpiga är våra gator?

3:27 min

Sverige är ett av de bästa länderna i EU på att återvinna. I Malmö slängs ungefär 480 kg hushållsavfall per person och år. Men ändå hamnar mycket skräp på gatorna.

Så här säger några Malmöbor om skräp:

Det har alltid varit skräpigt i Malmö. Speciellt fredagar och lördagar.

Bra att det finns så pass många papperskorgar i stan!

Vi måste ta hand om vår miljö. Malmö är vårt hem.

Man skulle vilja säga ”oj, du tappade något” men jag är rädd om mina framtänder…