Örebro oroar sig för nya regionindelningen

4:14 min

Örebro län är oroliga över vad som ska hända med sjukvården och läkarlinjen om inte Värmland ingår i Svealandsregionen efter den nya regionindelningen. Idag åker Örebros regiondirektör Rickard Simonsson tillsammans men några politiker till Stockholm för att ta upp frågan med regeringens utredare.

– Vi kommer att prata mycket om det regeringens utredare lagt fram som förslag på de nya framtida regionerna i Sverige. Vi kommer att framföra att för Örebros del är det jätteviktigt att Värmland är med, Säger Rickard Simonsson.

Anledningen till att det är så viktigt menar Rickard Simonsson är att Örebro och Värmland har ett långtgående samarbete.

Samarbetet har gjort att länen befruktat varandra och bägge länen kunnat få bland annat specialistvård, helikoptersjukvård och utbildning. Ett samarbete som är viktigt att bevara, menar Simonsson. Den nya regionsindelningen skulle för Örebros räkning innebära ett minskat patientunderlag.  

139 miljoner kronor köper Värmland vård för varje år från Örebro. Pengar som behövs för att kunna bedriva den högspecialistvård i Örebro som idag finns.

– Jag känner mig orolig för utvecklingen av vårt goda samarbeten som vi har med Värmland. Vi har på ett bra sätt kunnat utveckla sjukvården så att det nära finns högspecialiserad vård för invånarna i den här delen av Sverige, säger Rickard Simonsson.

Får sjukhuset i Örebro mindre patienter kan den specialistvård som idag bedrivs där bli mindre och då menar Simonsson att då kan det vara svårt för läkarlinjen att finnas kvar.

Landstinget i Värmland håller med om att samarbetet med Örebro varit bra och att läkarlinjen i Örebro är viktig för att Karlstad ska kunna rekrytera läkare.

– För oss är det oerhört viktigt att läkarlinjen i Örebro är kvar, säger Värmlands landstingsråd Jane Larsson (C).

Det fick Jane Larsson bekräftat när Värmland nyligen träffade Hallands län och Västra Götalands län i ett första möte. Den läkarutbildning som finns i den nya regionindelningen täcker inte det behov utan läkarlinjen i Örebro är fortsatt viktig.

– Vad vi jobbar med är att få klarhet i om hur vi kan jobba i fortsättningen. Om vi måste hålla oss inom de nya regionsgränserna eller om vi kommer att få vända oss åt Örebro och fortsätta vårt samarbete där, säger Jane Larsson.

Rektorn på Örebro Universitet, Jens Schollin, är mycket kritisk den föreslagna regionindelningen med tanke på just det samarbete som universitetet haft med landstinget i Värmland. Genom läkarlinjen i Örebro får Värmland läkarstudenter som gör sin praktik här vilket gör att rekryteringen är ett steg närmare.

– Jag skulle ju vilja ha ett utökat samarbete istället, för att få till en ökad rekrytering. Detta är ett galet beslut med denna regionindelning,  säger Jens Schollin.

Universitetet i Örebro vill gärna ha ett samarbete med Karlstad universitet i denna fråga. De första stegen är redan tagna i det samarbetet.

– Vi är på väg mot något som skulle kunna bli väldigt, väldigt bra. Det är så obegåvat det här så jag fattar ingenting, säger Jens Schollin.

Slås samarbetet sönder måste nu Schollin och hans kollegor sätta sig ner för att diskutera hur de ska göra för att säkerhetsställa utbildningen. 

– Jag tycker förslaget på den nya regionindelningen är uruselt ur vårt perspektiv, säger Jens Schollin. 

Läkarlinjen kommer att drivas kvar avslutar Schollin men det kommer att bli en väldig påfrestning och han tror inte att rekryteringen av läkare till Värmland kommer att bli enklare.