اتحادیه اروپا می‌خواهد برخی از مناطق افغانستان را امن اعلام کند

2:06 min

طوری که روز گذشته گزارش دادیم، اتحادیه اروپا در نظر دارد در صورتی که افغانستان در پذیرش شهروندان خود از کشورهای اروپایی همکاری نکند، کمک‌های بشردوستانه خود به آن کشور را کاهش خواهد داد. علاوه بر آن، اتحادیه اروپا می‌خواهد برخی از مناطق افغانستان را امن اعلام کند تا امکان آن میسر شود پناهجویانی که به درخواست پناهجویی خود جواب رد گرفته‌اند، به آن مناطق امن فرستاده شوند.

بر اساس سند کمسیون اتحادیه اروپا، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده و خطر آن می‌رود که موج‌های برزگ پناهجویی از افغانستان به اروپا بیایند. سال گذشته پناهجویان افغان‌ دومین گروه بزرگ در اروپا بود. در حدود ۶۵ در صد افغان‌ها می‌توانند در اروپا بمانند.

اکنون اتحادیه اروپا می‌خواهد تمام کشورهای اروپایی تصمیم مشترک بگیرند و برخی از نقاط افغانستان را امن اعلام کنند. هدف از این کار آسان‌کردن بازگشت پناهجویانی است که به درخواست خود جواب منفی دریافت می‌کنند.

سازمان‌های دفاع از حقوق پناهجویان در اروپا این موضوع را شدیدآ انتقاد می‌کنند. مدلین سیدلیتز، حقوق‌دان در سازمان عفو بین‌الملل، به این باور است که کشورهای مانند افغانستان را که وضعیت امنیتی به زودی تغییر می‌کند، نمی‌توان منطقه‌ای را در آن امن اعلام کرد.

- در تقسیم‌بندی کشوری به قطعات مختلف باید بسیار محتاط باشیم. زمانی که صحبت در مورد افغانستان است، به نظر ما نباید این کار را انجام داد. مردم مجبور خواهند شد دوباره از آن منطقه فرار کنند.