Kommunen satsar på arbetsmiljön - men tror inte på mer personal

3:29 min

Personal inom vård och omsorg blir allt sjukare och nu kräver Regeringen genom Försäkringskassan att arbetsgivarna tar problemet på allvar. Sundsvalls kommuns personalchef Elisabeth Daunelius håller med om att det är ett allvarligt problem och att arbetet måste bedrivas på bred front.

8,7 procent av alla arbetade timmar under förra året i Sundsvalls kommun gick bort i sjukskrivningar. Det placerar Sundsvalls kommunanställda som de nionde sjukaste i landet. Det här är ett jätteproblem som även uppmärksammats av Försäkringskassan. Och det håller kommunens personaldirektör Elisabeth Daunelius med om. Och kommunen har nu satt igång flera projekt för att skapa en bra arbetsmiljö i hela kommunen.

– Man vill veta vad man ska göra, ha en delaktighet i planering och i beslut, ha en känsla av samhörighet och meningsfullhet. Och har man inte det så upplever man inte sin arbetsmiljö som bra, säger hon.

Nu pågår projekt i kommunen där man tittar på tittar på de här olika aspekterna och försöker se vad man ska göra. Man tittar också på ledarskapsfrågor för att se till att cheferna har kunskap om de här frågorna. Dessutom ska man sätta igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Men att anställa mer personal tror inte Elisabeth Daunelius kommer vara möjligt.

– Möjligheten att överanställa i det här läget är inte särskilt stor, speciellt i en så här pressad situation, säger hon.