Lund

7 000 perenner tar plats i parken

3:01 min

7 000 perenner och en enorm blomsterträdgård. Det är vad som är i görningen i Stadsparken i Lund.

Anläggningen av Solens och skuggans trädgård pågår vid parkens norra entré, nära fågelvoljärer och lekplats.

Trädgården har ritas av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och är den största blomsteranläggning som Lunds kommun byggt.

– Vi har samlat en stor styrka för att få ner alla 7 000 perenner i jorden, säger parkintendent Lars Brobeck.

Den 18 juni invigs Solens och skuggans trädgård i Stadsparken i Lund. Namnet har en särskild betydelse.

– Det har att göra med att solen och skuggan vandrar här bland de stora solitärträden. Arterna har tagits ut för att de passar i just den miljön.