Splittrade partier inför beslut om akut ortopedi i Sollefteå

6:12 min

Under torsdagen tar landstingsstyrelsen beslut om ortopedins framtid i Sollefteå.

Förslaget som ska upp till beslut handlar om att göra Sollefteå till ett ortopediskt centrum i Västernorrland med runt 1000 operationer per år. Men i förslaget ingår också en nedläggning av den akuta ortopedin i Sollefteå och en flytt av denna till Örnsköldsviks sjukhus.

Inför landstingsstyrelsens sammanträde är flera partier splittrade och skiljelinjen tycks gå vid var politikerna är bosatta. Sett utifrån de politiker P4 Västernorrlands har pratat med är de från Medelpad är för förslaget medan ångermanlänningarna går emot. 

– Det här ligger i linje med det vi sa även under förra mandatperioden. Vi kan inte göra allting överallt. Vi har länsgemensamma verksamheter. Det här tycker jag är ett steg i rätt riktning när det gäller det, säger sundsvallsmoderaten Per Wahlberg.

Hans kollega i Sollefteå, Bengt Sörlin, stöttar förvisso förslaget att utöka den planerade ortopedin på Sollefteå sjukhus, men menar att lägga ner den akuta ortopedin och flytta den till Örnsköldsvik är en "katastrofal" idé.

– Det kommer att innebära en dominoeffekt gentemot Örnsköldsviks sjukhus, så det kommer jag att rösta emot, säger Sörlin. 

I Vänsterpartiet går företrädarna rakt emot varandra. 

– Det är ett väldigt klokt förslag, tycker Annicka Burman från Sundsvall.

– Det här förslaget är inte genomtänkt och förankrat i professionen. Det är så illa att jag inte finner ord för det, säger Lars-Gunnar Hultin i Härnösand.

Vad gäller Socialdemokraterna, som tillsammans med Miljöpartiet är i majoritet med ett mandats övervikt i landstingsstyrelsen, har vi inte lyckats få något uttalande från de företrädare som är bosatta i Sollefteå kommun.

– Jag har inget att säga förrän efter landstingsstyrelsen, hälsar till exempel Åsa Sjödén. 

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren säger sig emellertid vara förvissad om att den socialdemokratiska partigruppen kommer att hålla ihop.

– Socialdemokraterna jobbar som vi alltid har gjort. Först är det högt i tak och vi diskuterar frågan. Sen är det majoritetens linje som gäller, säger Lövgren till allehanda.se.