Trendi kääntyy – suomea äidinkielenä opiskelevien määrä nousussa

1:30 min

Suomea äidinkielenä opiskelevien oppilaiden määrä on nousussa. 2000-luvun oppilasmäärän romahduksesta ollaan toipumassa.

Suomea äidinkielenä Ruotsin peruskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on vielä hyvin pieni, jos vertaa kahdenkymmenen vuoden takaisiin lukemiin, mutta viimeisten kolmen vuoden aikana luvut ovat kuitenkin kääntyneet nousuun.

– Olemme menossa oikeaan suuntaan ja se on tietysti ilahduttavaa, sanoo Ruotsinsuomalaisen opettajaliiton puheenjohtaja Sirpa Humalisto.

Heinäkuussa 2015 koululakia muutettiin niin, että kansallisia vähemmistökieliä saa nyt opiskella äidinkielenä, vaikka kieltä ei osaisi lainkaan entuudestaan.

Koululain muutos ja vanhempien tietoisuuden lisääntyminen on kasvun takana, arvioi Humalisto.

Minulla on sellainen käsitys, että varsinkin nuoremman sukupolven vanhemmat ovat hyvä voimavara. Tämä ryhmä on sitä mieltä, että on tärkeää siirtää monikielisyys lapsille.

Selvä kasvu viime vuosina

Viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut selvä kasvu suomea äidinkielenä opiskelevien määrässä. Kolmen vuoden aikana opiskelijamäärä on noussut melkein kaksikymmentä prosenttia, osoittavat Kouluviraston tilastot.  

Tällä lukukaudella 4 256 koululaista opiskelee suomea äidinkielenään, tilastojen mukaan. Nousua on reilut kahdeksan prosenttiyksikköä edellislukukaudesta, joilloin vielä vaadittiin, että perustiedot suomessa on hallussa, jotta opetukseem pääsee.   

Vaikka määrät ovat nousuun päin, on luku vielä kaukana 1990-luvun puolivärin määristä, jolloin suomea äidinkielenä opiskelevia oli tuplasti enemmän eli lähes 10 000.

Sirpa Humalisto koki oppilasmäärän romahduksen läheltä ja yhdistää sen koulupolitiikkaan.

Minun näkökantani on, että koulun kunnallistamisen jälkeen oppilasmäärä laski uskomattoman paljon. Silloin ei enää anottu määrärahoja, jotka oli tarkoitettu pelkästään äidinkielenopetukseen. Yhtäkkiä suomenkieliset luokat ja opetusryhmät alkoivat kadota, kertoo Humalisto.

"Koulun pitää tiedottaa"

Suomea äidinkielenä opiskelevien määrä on taas samalla tasolla kuin 2000-luvun alkupuolella. Kasvu ilahduttaa Kouluvirastossa kansallisten vähemmistökielten äidinkielenopetuksesta vastaavaa opetusneuvos Mats Wennerholmia.

– Tätä voisi kutsua trendimurrokseksi. Todella hienoa, hän sanoo.  

Koululain muutoksen myötä Wennerholm uskoo, että kasvua on odotettavissa yhä enemmän.

– Nythän kaikilla ruotsinsuomalaistaustaisilla oppilailla on oikeus opiskella suomea äidinkielenään, ja kunhan tieto lakimuutoksesta todella leviää, tulee varmasti oppilaita vielä lisää.    

– Huomaa kyllä, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että monikielisyys on todella tärkeää heidän identiteetilleen, mutta matkan varrella on ollut paljon mutkia. Tässä koulut pitää saada avustamaan ja tiedottamaan ruotsinsuomalaisille vanhemmille heidän oikeuksistaan, Wennerholm jatkaa.

Ruotsinsuomalaisten opettajaliiton Sirpa Humalisto on Wennerholmin kanssa samoilla linjoilla. Ruotsinsuomalaisten oikeuksista pitäisi tiedottaa paremmin.

– Tietämättömyys ja informaation puute ovat iso ongelma. Koululain sisältö ei ole ollenkaan kuntien eikä vanhempien tietoisuudessa niin, kuin pitäisi olla, Humalisto sanoo.