Kommissionen vill förändra EU:s asylpolitik

1:44 min

I dag presenterades EU-kommissionens förslag till en ny gemensam asylpolitik i EU. Förslagen innehåller stora förändringar.

– Flyktingkrisen har tydligt visat att dagens system inte fungerar, säger Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen.

Han menar att EU-länderna måste ta gemensamt ansvar, idag är det ett fåtal länder som ställer upp.

EU-kommissionen föreslår två olika alternativ. Det ena alternativet är att helt skrota dagens regler och införa en automatisk omfördelning av alla som söker asyl i Europa, där varje land tilldelas en kvot.

Det andra alternativet är att behålla det nuvarande systemet ungefär som det ser ut idag och avlasta de länders om utsätts för ett extra hårt migrationstryck som till exempel Grekland.

– Att på kort eller medellång sikt gå över till ett helt överstatligt system med en europeiskt migrationsverk som sköter asylprövningen är inte realistisk, säger Frans Timmermans.

Däremot vill EU-kommissionen se en harmonisering av asylreglerna i EU och föreslår att dagens lagstiftning med minimiregler ersätts av förordningar som är direkt gällande i medlemsländerna.

-Idag ser vi en kapplöpning mot botten där EU-länderna inför allt hårdare regler för att avskräcka flyktingar, säger Frans Timmermans.

EU-kommissionen föreslår också lagliga vägar in i EU. Främst vill kommissionen att EU-länderna tar emot så kallade kvotflyktingar från flyktingläger. Men man vill också uppmuntra medlemsländerna att  utfärda humanitära visum så att flyktingar kan ta sig lagligt till Europa för att söka asyl.

Men allt det här är än så länge bara förslag. Nu ska EU-ländernas regeringar säga sitt och det är långtifrån säkert att det alls blir någon långtgående reformering av EU:s asylpolitik.