Regeringen får kritik för sjukförslag

1:42 min

Regeringen får kritik för sitt förslag att arbetsgivare ska ta större ekonomiskt ansvar för långtidssjuka. Förhoppningen är att det på sikt skall minska sjukfrånvaron, men Sveriges kommuner och landsting (SKL) tror att det kommer slå hårt mot kommuner med svag ekonomi och hög arbetslöshet.

– Ja, vi tycker att det är fel väg att gå och vi är rädda för att det här snarare faktiskt försvårar möjligheten att kunna få tillbaka personer som är långtids-sjukskrivna i arbete, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sjukskrivningarna fortsätter att öka och prognosen just nu är att kostnaden för sjukpenningen om fyra år ligger på strax över 50 miljarder kronor. Ett förslag som regeringen nu hoppas bidrar till att vända utvecklingen är alltså att arbetsgivarna tar större ekonomiskt ansvar för de långtidssjukskrivna, genom att de står för 25 procent av kostnaderna för anställda som är sjukskrivna mer än 90 dagar.

Ett visst skydd ska enligt förslaget finnas för småföretag och undantag ska också göras för arbetsgivare som har anställda med vissa typer av anställningsstöd. De tre miljarder som staten beräknas spara in på detta ska läggas på sänkta arbetsgivaravgifter, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

–- Vad det handlar om i grund och botten är ju att öka viljan att göra tidiga insatser och att jobba mer förebyggande ute på våra arbetsplatser, att tydligt som arbetsgivare, i de här fallet de stora arbetsgivarna ska vilja undvika att man får medarbetare som hamnar i långa sjukskrivningar, säger Annika Strandhäll.

Det är i kommuner och landsting som det stora problemen finns med långtidssjuka. Fackförbundet Kommunal, som bland annat organiserar många undersköterskor och barnskötare tycker att förslaget är rimligt, och att det är ett särskilt ett bra läge nu, när kommuner och landsting får 10 miljarder extra från staten. Men fackförbundet ser en risk att visstidsanställningarna kommer att öka.

Svenskt Näringsliv är kritiskt till regeringens förslag som nu ska ut på remiss, och pekar på att ett liknande förslag prövades för tio år sedan, och Günther Mårder, vd på Företagarna tycker att regeringens insatser slår mot den privata sektorn trots att det är den offentliga sektorn som har de allra största problemen med långtidssjuka.

–- Vi känner en oro att det här förslaget kan minska benägenheten hos flera företagare att anställa personer som idag står långt bort från arbetsmarknaden, säger Günther Mårder.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll räknar med att ett skarpt förslag kommer i höstbudgeten. Men hon kan tänka sig att dra tillbaka det förslaget om arbetsmarknadens parter kommer med ideér som går i linje med detta.

– Kommer de fram med förslag som vi i effekt kan se motsvarar effekten på det här förslaget kan ha, så kommer vi att avstå från att lägga i det i budgetpropositionen för 2017, säger Annika Strandhäll.