Inhyrda sjuksköterskor klarar inte språket

2:09 min

Utländska hyrsjuksköterskor på Visby lasaretts medicinavdelning behärskar inte det svenska språket och har svårt att kommunicera med patienter och personal.

Vårdförbundets ordförande på Gotland, Therese Annas Ljung ser risker med patientsäkerheten när sjuksköterskorna inte kan språket.

- De har svårt att förstå instruktioner och svårt att få fram vad de vill fråga om för de har brister i det svenska språket. Och i kontakt med läkare har de har haft svårt att få fram vad de behöver ha hjälp med. Och då kan jag tänka att när läkaren ger rådet tillbaka, så kanske det missförstås. Det blir en patientsäkerhetsrisk.

Visby lasaretts medicinavdelning har rekryterat hyrsjuksköterskor från bland annat Litauen genom bemanningsföretaget Orange. Sköterskorna har tagits in för att kunna arbeta nattetid för att lösa problemet med att få tag i personal.

Men de ordinarie sjuksköterskorna är kritiska eftersom det uppstår problem när de utländska sjuksköterskorna inte kan svenska tillräckligt bra, vilket också går ut över patienterna. Då får andra sjuksköterskor rycka in.

- Det blir ju ett merarbete för den ordinarie personalen som får reda ut och klargöra. Det tar mer tid överhuvudtaget.

Framförallt gäller de här problemen de senast anställda hyrsjuksköterskorna, som går på introduktion på lasarettet efter att ha fått en tjugo veckors utbildning i svenska av bemanningsföretaget.

- Tjugo veckor i ett nytt språk låter lite. Är det konversation är det en sak, men om det är ett fackspråk också, så låter tjugo veckor kort.

Vårdförbundets ordförande Therese Annas Ljung ifrågasätter bemanningsföretagets personalpolitik, som dessutom har kritiserats i flera andra landsting.

- Det är känt på flera håll i Sverige, där man har problem med Orange. Och jag tycker det är olyckligt att hälso- och sjukvårdsförvaltningen anlitar ett bemanningsföretag där det blir problem för den ordinarie personalen.

Oron över att de inhyrda utländska sjuksköterskorna på lasarettets medicinavdelning inte kan svenska tillräckligt bra har gjort att deras introduktion förlängts, förklarar Birgit Offermans, enhetschef på medicinavdelningen.