Mona Sahlin informerade om våldsbejakande extremism

6:37 min

Idag arrangerade Karlstads universitet en konferens om våldsbejakande extremism. Ett flertal debattörer och föreläsare var inbjudna, däribland den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin.

 - Vi har problem med extremism i Sverige, både med den jihaddistiska IS-anknutna extremismen, men även med högerextrema våldverkare, men även med autonoma grupper som använder våld. Så i olika grad har Sverige rasism och extremism. Det är både ett våldsproblem och ett vardagsproblem med extremismen i Sverige, säger Mona Sahlin som var inbjuden till Karlstads universitet för att framföra en lägesrapport utifrån hennes jobb som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Idag kom en årsrapport från Brottsförebyggande Centrum i Värmland, där det bland annat redogörs för läget inom våldsbejakande extremistiska miljöer i Värmland. I rapporten framkommer det att Nordiska Motståndsrörelsen ökade sina aktiviteter med omkring 500% under 2015, jämfört med året innan.

- Siffrorna beror på flera saker. Svenskarnas parti upphörde att existera, vilket har gjort att tillströmningen av aktivister har vuxit på andra håll. Nätet har blivit allt mer befolkat av väldigt högerextrema åsikter, vilket har lett till nya hemska aktiviteter. De vill verkligen synas, och det här kommer vi att se mer av inför nästa riksdagsval, säger Mona Sahlin.