Analys: Förändringarna visar hur sträng regeringens nya politik är

Snarare än att visa på lättnader i regeringens flyktingpolitik kom dagens presskonferens med justitieminister Morgan Johansson att understryka hur stränga regeringens nya flyktinglagar är.

När Morgan Johansson medgav att lagförslagen måste ändras på några punkter eftersom de annars strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter illustrerade han ofrivilligt att S-MP-regeringens nya flyktingpolitik pendlar runt gränsen till vad som är förenligt med internationell lag.

Nu införs skrivningar som i praktiken inte kommer att leda till några stora förändringar i hur många flyktingar som får stanna i Sverige men som är avsedda att hålla ryggen fri mot Europakonventionen.

Andra förändringar är reella lättnader, även om de mest ger intryck av att bero på att regeringen i den stora brådskan gjort praktiska förbiseenden. Dit hör regeln att göra vissa tillfälliga uppehållstillstånd tillräckligt långa för att kvalificera till barnbidrag och grundbeloppet i föräldrapenningen. Och ändringen som ska se till att ungdomar inte hoppar av skolan.

En annan nyhet är att regeringen vill använda en del av flyktingkvoten för att återförena en del föräldrar och barn som enligt det nya regelverket annars inte skulle ha den rätten.

När FN:s flyktingorgan och Migrationsverket väljer i flyktinglägren ska de ta hänsyn till om flyktingarna har anhöriga i Sverige. Exakt hur det ska gå till är ännu inte preciserat men det är lätt att få bilden av ett lotteri där turen och inte juridiken avgör om barn och föräldrar kan förenas.

Det betyder också att andra skyddsbehövande trängs ut ur flyktingkvoten. Det handlar om människor som ibland beskrivs som de mest ömmande flyktingfallen. Det beror på att den totala kvoten inte blir större än vad som tidigare var planerat.

Till en del är dagens justeringar avsedda att lugnade argaste kritikerna inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Reaktionerna på dagens justeringar är annars de förväntade. Sverigedemokraterna anklagar regeringen för att backa medan Rädda Barnen kritiserar regeringen för att fortsätta bryta mot FN:s barnkonvention.

Morgan Johansson upprepade att de nya restriktionerna är nödvändiga för att det svenska mottagningssystemet ska hinna ikapp. Men han fick också frågor om inte lagens syfte är uppnått redan innan den är genomförd.

I år kommer dramatiskt mycket färre flyktingar än i höstas. Justitieministern har tidigare talat om att Sverige kan ordna bostäder åt maximalt 100 000 asylsökande i år. Med nuvarande takt skulle det sluta på betydligt färre, under 30 000 asylsökande.

Morgan Johansson menade att frågan måste ses mera långsiktigt och pekade på att vi ännu inte vet hur utvecklingen blir under sommarhalvåret. Han föreföll kallsinnig till tanken att lagen skulle kunna upphöra tidigare än den planerade treårsperioden.

Men skulle flyktingströmmarna fortsätta att ligga på en låg nivå kommer debatten om det befogade i att bibehålla en flyktingpolitik på EU:s lägsta nivå att återkomma. Inte minst inom regeringspartierna.