Nya körkortsregler uppfyller inte förväntningarna

1:55 min

De nya provföreskrifterna för motorcykelkörkort har inte gett den effekt som förväntades. Målet var att göra det lättare för kvinnor att ta körkort.

Det var den 1 maj förra året som Transportstyrelsen ändrade provföreskrifterna för motorcykelkörkort. Orsaken var att Statens väg- och trafikforskningsinstitut kommit fram till att kortare personer missgynnas vid manöverproven i låg fart.

I dag läggs istället större fokus på hur förarna klarar trafiksäkerheten och mindre på manöverproven.

– Jag hade nog hoppats på lite större effekt, men att förändra attityder, förväntningar och beteende vid provgenomförandet kan ta tid, säger Olof Stenlund, utredare vid Transportstyrelsen.

Ändringen har alltså inte lett till önskat resultat enligt Transportstyrelsen. Efter att de nya reglerna trädde i kraft var det cirka 65 procent av landets kvinnor som klarade körproven. En ökning med drygt 2 procent jämfört med året innan.

Bland männen klarade närmare 73 procent körproven. En ökning med knappt två procent jämfört med året innan.

– Generellt så tror jag att vi kvinnor har kört mindre fordon än männen och det gör att vi kvinnor har svårare att klara körproven, säger motorcyklisten Johanna Jakobsson Åhl.