Hörselskadade elever på Risbergska tvingas flytta

0:56 min

De elever som går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade på Risbergska gymnasiet i Örebro måste lämna lokalerna tidigare än vad man fått löfte om.

Enligt kommunens plan skulle eleverna flyttas från Risbergska skolan på väster, till Rudbeckskolan i centrala Örebro, först nästa läsår. Innan dess skulle lokalerna anpassas, med hörselslingor och annat.

Men på onsdagen fick lärare och elever besked från politiker och tjänstemän att flytten måste tidigareläggas, och nu är elever och lärare upprörda.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade ska evakueras under april.

Skälet till flytten är enligt kommunen att den pågående renoveringen av Risbergska skolan inte går att kombinera med undervisning. Lärarfacken har också lagt en begäran om arbetsmiljöåtgärd till arbetsgivaren, på grund av allt buller och damm.

De ansvariga för renoveringen, Futurum, menar dessutom att renoveringen av skolan drar ut på tiden, när man hela tiden måste anpassa arbetet till elevernas skoltider.

Men flytten kommer mycket olägligt, enligt Madelene Andersson, lärare på skolan.

– Vi ser gång efter annan att Riksgymnasiet inte är prioriterat i de beslut man fattar, säger hon. Eleverna är väldigt upprörda över att de inte får vara kvar på Risbergska.