Kortad arbetstid ledde till minskad flykt av sköterskor

1:52 min

Mindre kostsam övertid, färre sjukskrivningar och framför allt fler sköterskor som väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Det är resultatet av ett tvåårigt försök med kortad veckoarbetstid som genomförts på akuten vid Sunderby sjukhus.

Det är detta vi behöver för att orka med vårt jobb

I dagarna kommer besked om försöket får fortsätta. Undersköterskan Oskar Nilsson är en av dem som helt klart hoppas på en förlängning.

–Det är stor skillnad i återhämtning. Man har tid för lite annat också, lite fritid och det är skönt.

–Förut kanske man var helt färdig, hade jobbat några kvällar i sträck. Var ledig en dag och den dagen spenderade man till att sitta i soffan för att man behövde ta igen sig. Man hann aldrig göra nåt annat.

Istället för som tidigare ofta ha en dag ledig - sen jobb igen, så har både undersköterskorna och sjuksköterskorna på akuten i Sunderbyn sen två år tillbaka en arbetsmodell som innebär två till fyra dagars jobb sen två till fyra dagars vila.

Och så ett 15-tal extrapass som man går in och tar varje år för de arbetskamrater som blir sjuka eller är borta på annat sätt. Som t ex sjuksköterskan Margareta Isaksson Drugge gjort i pärmen som ligger inne på mottagningen.

–Du ser ju det är ju alla skift här...

Vitsen är att det är den egna personalen som blir de egna korttidsvikarierna - tillsammans med ett litet personaltillskott.

Om det här totalt sett - med minskade kostnader för t ex övertid och vikarier och fler som är friska på jobbet - leder till sammantaget sänkta kostnader för landstinget är lite för tidigt att säga  Men klart är i alla fall att det är strategiskt klokt med tanke på flykten av sjuksköterskor, säger enhetschefen Ulrika Olsson. 

–Vi vill kunna behålla personal, vill vill att man ska kunna orka jobba ett helt arbetliv på en arbetsam arbetsplats, säger Ulrika Olsson och förklarar att det tack vare projektet även nu finns äldre sjuksköterskor som valt att stanna kvar och fortsätta jobba efter att de egentligen skulle ha pensionerats.