Regeringen vill ändra i regler för hur flyktingar tas emot

Många har klagat på regeringens förslag om regler för asylsökande. Människorätts-organisationer har sagt att reglerna är för stränga och kanske till och med bryter mot andra regler. Och nu föreslår regeringen flera ändringar.

Klicka på texten för att läsa mer:

Morgan Johansson är migrationsminister i regeringen:

- Jag är nöjd med det här förslaget det här kommer att fungera med Europakonventionen, jag ser att vi har tillmötesgått det allra mesta av kritiken, säger Morgan Johansson.

Regeringen har fått kritik

Politikerna i regeringen föreslår nu alltså några ändringar i de tillfälliga regler för flyktingar som de vill ha de närmaste tre åren. En del har klagat på reglerna och sagt att de är alldeles för stränga. Ändringarna som föreslås nu gör att det kan bli lättare för vissa flyktingar att stanna i Sverige.

Vissa kan få ta hit sin familj

En annan sak som regeringen tidigare har fått mycket kritik för är att de flyktingar som kommer nu inte skulle få ta hit sina familjer,
det som kallas anhöriginvandring. Men nu ändrar sig regeringen och säger att vissa flyktingar kan få ta hit sina familjer, fast bara om en domstol godkänner det, säger Morgan Johansson:

- I de fallen där man bör ha anhöriginvanding i linje med Europakonventionen då ska man då kunna få det, men det blir ingen självklar rättighet, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen gäller i tre år och föreslås börja gälla den 20 juli.