Ökat utbyte av underrättelseinformation mellan Sverige och Norge

1:56 min

Utbytet av underrättelseinformationen mellan Norge och Sverige ska förbättras, det enades Sveriges och Norges utrikesministrar om vid i ett informellt möte som ministrarna hade i Stockholm.

Norge och Sverige ska blir bättre rustade för eventuella framtida terrorangrepp, det sa Norges utrikesminister Børge Brende.

– Vi måste dela mer information än vad Norge och Sverige gör idag. Det som skedde i Bryssel har visat att vi måste dela med varandra ändå mer strategiskt information än vad vi gör idag. För att vi ska få en bättre kunskaper om de som reser ut från våra länder för att strida i terrorgrupper, och hålla oss informerade om vilka som återvänder och hur nätverken som de varit anslutna till hur de fungerar.

Sverige och Norge ska öka samarbetet betydligt när det gäller kartläggning och underrättelseinformation om de personer reser ut och sedan återvänder hem igen efter att ha krigat för terrorgrupper. Det sa den norska utrikesministern Børge Brende när han besökte utrikesminister Margot Wallström vid ett informellt möte i Stockholm.

– Det kan vi göra för att bli mer effektiva än vi är idag i att bekämpa terrorister och våldsamma extremister.

Informationsutbytet mellan Norge och Sverige ska öka för att bli mer effektivt för att bekämpa terrorister och våldsamma extremister, sa den norska ministern. Och han fick medhåll från utrikesminister Margot Wallström om att det är viktigt att redan upparbetade informationskanaler ska effektiviseras. 

– Vi måste få våra system att synka bättre på olika sätt och vi måste arbeta på att ha en större vilja och öppenhet för ett sådant samarbete. Finns det en motvilja mot det? Nej jag tror mest att det handlar om att det behövs bättre rutiner så att informationsutbytet blir en del av det vardagliga arbetet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Med bakgrund och erfarenhet av händelserna av terrordåd det senaste året i exempelvis Bryssel, Paris och Köpenhamn så ställer det nu krav på att vi får nya rutiner och ett skyndsammare informationsutbyte mellan våra länder, säger utrikesminister Margot Wallström.

– Jag vill inte säga att informationsutbytet inte fungerar men jag tror säkert att man kan bli ännu bättre. För vi är ovana vid att hantera den här typen av terrordåd. Vi inser att vi har en annan typ av realitet som vi har att hantera, säger utrikesminister Margot Wahlström.