Storsatsning på tågen i Halland

1:51 min

Nästan en halv miljard kan gå till Hallandstrafiken om Femklöverns budget går igenom.

Den styrande Femklövern i Halland presenterade igår sitt budgetförslag för 2017.

Även om den först och främst går ut på att begränsa kostnadsutvecklingen vill man ge Hallandstrafiken resurser på 438 miljoner kronor.

– Detta kan vara den största tågsatsningen som någonsin gjorts i Halland, säger moderaternas Dag Hultefors ordförande för tillväxtutskottet i Region Halland.

Summan är fyrtio procent högre jämfört med år 2013.

– Det handlar om en bättre fungerande kollektivtrafik och infrastruktur för hallänningarna. Det gäller att göra Halland attraktivt för invånarna så de kan resa på ett enkelt sätt till arbete och studier, säger han.

Fungerar inte Hallandstrafiken redan tillräckligt bra?

– Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det blir fler och fler hallänningar och behovet att bli pendla bara ökar, säger Dag Hultefors.

I praktiken ska det satsas främst på alla järnvägslinjer i Halland som Västkustbanan, Viskadalsbanan och Markarydsbanan, som i framtiden ska komma i bruk för passageratåg igen.

Gällande Halmstad-Nässjö banan ska där satsas på ett projekt att försöka få fler resenärer att resa med tågen i framtiden.

I budgeten vill man även satsa på ett nytt språkprojekt.

– Bibliotekarier ska där komma hem till barnfamiljernas bostäder för att informera föräldrarna om hur de bäst lär sina barn att läsa och förstå det svenska språket, förklarar Tommy Rydfeldt (L).

Han tillägger att liknande idéer bland annat visat goda resultat i Storbritannien.

Region Hallands ekonomiska resultat för 2015 blev ett minus på 23 miljoner kronor.

För att få Femklöverns budget för 2017 att visa ett överskott, så måste man minska på kostnadsökningstakten. Det gör man genom att effektivisera verksamheten.

Idag har Region Halland kostnader på omkring 9 miljarder kronor per år. Genom effektivitetsvinst hoppas man kunna tjäna 173 miljoner kronor under 2017.

Inom sjukvården kan det dock bli vissa nedskärningar.

– Bland annat genom att det kan bli mindre sysslor på sjukhusen medan fler sysslor kan ske direkt ute på fältet. Även ökat samarbete med andra regioner kan innebära förändringar, meddelade Mats Eriksson regionstyrelsens ordförande och som presenterade budgeten under onsdags eftermiddagen.

Men socialdemokraternas Liselotte Benskiöld Olsson tycker dock att Femklöverns budget saknar nedskärningar av exempelvis extra personal från bemaningsföretag.

– Vi vet ju att det blir mycket dyrare och samtidigt blir inte kvalitén så god som den måste vara. Det är en fråga vi kommer att driva vidare för att klara Halland i framtiden, säger hon.

Socialdemokraterna som är i opposition i Halland, kommer att lägga fram ett eget budgetförslag inom ett par dagar.

I slutet av april kommer man att rösta om båda budgetarna i Regionfullmäktige.

Moderaternas Mats Eriksson och regionstyrelsens ordförande, säger så här om chanserna att få igenom Femklöverms budget:

– Den är hundra procentig. Jag är helt övertygad om att vi går i mål, säger han.