Regeringen ändrar sin flyktingpolitik

2:22 min

Efter hård kritik från remissinstanserna föreslår regeringen lättnader i förslaget om begränsningar i möjligheten för asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi ska vara helt på det säkra på att vi lever upp till internationella konventioner, att vi inte tummar på till exempel Europakonventionen. Där har vi fått invändningar från förvaltningsdomstolarna som pekar på det så därför gör vi vissa justeringar, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen står i grunden fast vid de tidigare förslagen om skärpt invandringspolitik. Men efter kritik från en rad organisationer föreslås några förändringar.

Regeln om att den som skaffar sig ett arbete ska kunna få permanent uppehållstillstånd ändras så att den inte gäller unga under om 25 år. De måste först gå klart gymnasiet.

– Många av de här ensamkommande barnen ska ha gymnasieutbildning i första hand. Och hade vi gått fram med det förslag vi hade då hade risken varit att de inte hade varit kvar på skolbänken utan gett sig ut på arbetsmarknaden för att skaffa ett jobb, säger Morgan Johansson.

Alternativt skyddsbehövande föreslås nu få uppehållstillstånd i 13 månader i stället för 12. Därmed får de rätt till exempelvis barnbidrag och lägstanivån i föräldraförsäkringen - något försäkringskassan påpekat i sitt remissvar.

En annan förändring är att barn med allvarliga hälsotillstånd med det nya förslaget ska kunna få permanent uppehållstillstånd och att ensamkommande barn med alternativt skyddsbehov ska kunna få ta hit anhöriga i vissa fall.

Men i grunden vill regeringen fortfarande skärpa invandringspolitiken så att den motsvarar lägstanivån inom EU, exempelvis genom att normalt bara ge tillfälliga uppehållstillstånd.

– Är vi då i ett läge där vi har asylboendena fulla, vi har 100 000 i våra boenden och 180 000 totalt i systemet då måste vi kunna fokusera på de som redan har kommit och då måste antalet som kommer till Sverige minska eller vara hanterbart, säger Morgan Johansson

Moderaterna tycker att det är bra att regeringen nu lägger fram de övergripande förslagen om skärpta regler som partierna kom överens om i höstas men är kritiska till två av förändringarna men är kritiska till två av förändringarna. Dels att ungdomar under 25 år inte ska kunna få permanent uppehållstillstånd om de får ett jobb, dels är det fel att en del av platserna avsedda för kvotflyktingar avsätts till anhöriginvandrare.

– Det är överraskande och väldigt anmärkningsvärt därför att kvotflyktingar är den mest skyddsbehövande gruppen. Att man då vill byta ut dem mot anhöriginvandrare tycker vi i grunden är fel, säger Moderaternas andre vice ordförande Elisabeth Svantesson