Skolverket ska hjälpa Olofström

2:51 min

Olofström kommer att få stöd från Skolverket för att hitta nya sätt att arbeta med nyanlända i grundskolan så att de får en bra start i Sverige.

Olofström blir en av Skolverkets 20 så kallade dialogkommuner och Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande på Skolverket skickar nästa vecka iväg ett team från Skolverket till Olofström.

– Vi ska tillsammans med Olofströms kommun titta på deras situation och identifiera vilka insatser som Skolverket kan stötta, säger hon.

Finns det pengar för att hjälpa Olofström med sina nyanlända?

- Ja, det gör det men vi har ännu inte bestämt vilka insatser det kommer att bli, säger Anna Österlund.

Olofström blir en av Skolverkets 20 dialogkommunen som valts eftersom kommunen är en av dem som tagit emot flest nyanlända elever i förhållande till sin befolkning.

I Olofström är man glada över att någon utifrån kommer och tittar på vad som skulle kunna förbättras i mottagandet och skolgången.

- Vi hoppas på kompetensutveckling, nya modeller och strategier och har man riktig tur så kanske också ekonomisk hjälp, säger Lars-Olof Ludvigsson, utbildningschef i Olofström.

100 nya elever i år
Olofström har på kort tid tagit emot många nyanlända grundskoleelever, bara i år över 100 elever och Lars-Olof Ludvigsson ser vissa problemområden.

– Vi har brist på lärare med rätt kompetens, brist på lokaler och känner en oro för elever som kommit till skolan sent, i 15-16 års åldern. Att de får det svårt att klara skolan, säger Lars Olof Ludvigsson.

Arbete för bra skola
Men snart kan Olofström bolla detta med Skolverket. Projektet med dialogkommuner kommer att pågå fram till 2019 och en gång per halvår kommer 20 nya kommuner att knytas till projektet, tills man är uppe i 100 kommuner som alla arbetar för att förbättra mottagandet.