Utbildningen som ska göra gymmen bättre på att upptäcka ätstörningar

1:31 min

Nu ska folk som jobbar på gym och i idrottsföreningar utbildas för att kunna upptäcka om någon lider av en ätstörningen. Eller riskerar att utveckla en.

Det är riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och Fri, som ska börja certifiera personal som jobbar inom träning, idrott och hälsa.

Många som jobbar på gym och i idrottsföreningar tycker att det är svårt att upptäcka om någon ligger i rikszonen för en ätstörning eller har en ätstörning.

Johanna drabbades av en ätstörning

Johanna Krook är en av många som drabbats av en ätstörning och hon är också en av dem som är med och utbildar personal.

– Det finns många sätt att bemöta en person på. Till exempel ordval, man får tänka sig in att man kan vara någon annans förebild, säger Johanna Krook.

För henne började ätstörningarna under den senare puberteten och det var hon själv som insåg att hon hade drabbats.

Hon tror att certifieringen kommer leda till att fler som har ätstörningar faktiskt blir sedda.

För mig var det väldigt ensamt. Jag hade gärna velat att någon frågade hur jag mådde.

Många hörde av sig

Det var flera gym och idrottsklubbar hörde av sig till Frisk och Fri och ville ha hjälp med att bli bättre på att upptäcka ätstörningar.

Då började organisationen ta fram material med hjälp av Kunskapscentrum för ätstörningar på Karolinska Institutet

– Certifieringen innehåller introduktionsmöte och kunskapsinhämtning. Vi försöker se just den här organisationens förutsättningar och vad de behöver jobba med. Gymmen och föreningarna själva tar fram en policy, så det är en individuell process men med stöd från oss, säger Thor Rutgersson som är projektledare för certifieringarna.