Supermassivt svart hål – är det rekordstort?

1:00 min

Astronomer har lyckats observera ett svart hål som kan vara det största hittills – och som dessutom kan underlätta fortsatt forskning på svarta hål.

Uppemot 20 miljarder gånger massivare än solen skulle det nyupptäckta svarta hålet kunna vara. Det befinner sig i de närbelägna delarna av universum i en galax med namn NGC 1600, drygt 200 miljoner ljusår från vår galax.

Svarta hål av den här storleken brukar vanligtvis ligga i centrum av så kallade galaxhopar som är alltså stora ansamlingar av galaxer. Men det här svarta hålet låg i en mindre ansamling galaxer – en så kallad galaxgrupp.

Det som dessutom är lite extra intressant med just det här svarta hålet är att man ser hur det påverkar stjärnor som ligger runt 2000-3000 ljusår bort från det.

Det här gör att forskare skulle kunna studera svarta hål på ett helt nytt sätt.

– Man har för första gången kunnat visa att de här supermassiva svarta hålen påverkar stjärnors banor. Det här kan man mäta genom att ta bilder av närbelägna galaxer och se hur ljusfördelningen är, säger Erik Zackrisson, docent i astronomi vid Uppsala universitet. 

– Från och med nu skulle man kunna analysera bilder av de här ljusfördelningarna för att få information om supermassiva svarta hålen i galaxens centrum, fortsätter han.

Referens: Jens Thomas et al. A 17-billion-solar-mass black hole in a Group galaxy with diffuse core. Nature, 2016. DOI: 10.1038/nature17197