Erik Pelling är positiv till ändringar i migrationspolitiken

0:42 min

Regeringen backade lite i sin nya migrationspolitik igår. Erik Pelling socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala är positiv till ändringarna.

Uppsalas socialdemokratiska kommunalråd Erik Pelling är positiv till att regeringen igår backade lite i sin nya migrationspolitik.

Huvudinriktningen att begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd och övergå till tillfälliga uppehållstillstånd, för att få ner antalet asylsökande, ligger fast. Men efter kritik från flera remissinstanser mildras förslagen – bland annat öppnas en möjlighet för anhöriginvandring i vissa fall, och barn ska lättare få uppehållstillstånd. 

– Det är ingen hemlighet att temporära uppehållstillstånd är sämre än permanenta ut ett etablerings- och integrationsperspektiv. Jag står bakom linjen att vi behöver ett andrum, men jag tror att de här lättnaderna gör det lättare för en del individer att etablera sig i Sverige, säger Erik Pelling.

Han menar även att Sverige är i behov av fler medborgare.

– I grund och botten behöver vi ju i Sverige också nya svenskar och nya Uppsalabor. Och vi ska fortsätta att ta ansvar och hjälpa människor i behov av skydd, säger Pelling.