Stopp för strandgrustag vid Eksta

Från och med nu är det förbjudet att ta grus som havet spolar upp på stranden vid Ekstakusten.

Tidigare har det varit tillåtet, men nu har det tagits så stora mängder grus det skadat strandvallarna.

Det är länsstyrelsen som har utfärdat förbudet, som gäller till 2019. Under den tiden ska föreskrifterna för Ekstakustens naturreservat göras om, så att naturen får det skydd som behövs.